209/Cut/19/MR/FBW - 2019 - Zamówienia publiczne

209/Cut/19/MR/FBW

Termin składania ofert: 05.09.2019 godz. 09:30

CPV: 24600000-0

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup - materiałów wybuchowych oraz systemów inicjujących w ramach projektu PL/2018/PR/0053.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.08.2019 r. pod numerem 584760-N-2019.

Polska Policja