207/BF/19/MR - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.08.2019 godz. 09:50

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia organizowanego w dniach 02 – 04 października 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 157-389184 w dniu 16.08.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7443/details

Polska Policja