218/BF/19/EB - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.08.2019 godz. 09:50

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji odprawy szkoleniowej w dniach 11-13 września 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 158-390990 w dniu 19.08.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:  https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7692/details

 

 

Polska Policja