196/Cut/19/RG/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

196/Cut/19/RG/PMP

Termin składania ofert: 11.10.2019 godz. 09:30

CPV: 34711200-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wraz z osprzętem

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 163-400194 w dniu 26.08.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7826/details

Polska Policja