225/Cir/19/TJ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.09.2019 godz. 10:00

CPV: 45311200-2, 51212000-1, 45000000-7

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Rozbudowa Systemów Zabezpieczeń Technicznych w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.08.2019 r. pod numerem 589276-N-2019.

Polska Policja