211/Cut/19/RG - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.09.2019 godz. 9:30

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup amunicji karabinowej kal. .308 Win w podziale na trzy zadania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.08.2019 r. pod numerem 589454-N-2019

 

Polska Policja