221/Ckt/19/ESz - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.09.2019 godz. 10:00

CPV: 35811200-4

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa 3 000 kpl. mundurów ćwiczebnych (bluza i spodnie) w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 1 000 kpl. w prawie opcji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 23.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 165-404445 w dniu 28.08.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7902/details

Polska Policja