222/Cut/19/AP - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.09.2019 godz. 10:50

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa amunicji kal. 5,56x45 mm w podziale na dwa zadania.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 23.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 165-404332 w dniu 28.08.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7794/details

Polska Policja