229/BŁiI/19/MP/FBW - 2019 - Zamówienia publiczne

229/BŁiI/19/MP/FBW

Termin składania ofert: 03.10.2019 godz. 09:30

CPV: 48461000-7, 48821000-9, 48441000-1, 48313100-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, systemu analityczno-korelującego wraz z modułem „przyśpieszenia analiz wideo”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09.09.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 177-430095 w dniu 13.09.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8290/details

Polska Policja