248/BŁiI/19/RG - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.10.2019 godz. 09:30

CPV: 32570000-9

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup końcowych urządzeń dostępowych ze zdalnym sterowaniem poprzez sieć TCP/IP dla systemów łączności radiowej DMR i TETRA

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 03.10.2019 r. pod numerem 604069-N-2019

Polska Policja