254/BF/19/ŁK/FBW - 2019 - Zamówienia publiczne

254/BF/19/ŁK/FBW

Termin składania ofert: 11.10.2019 godz. 12:00

CPV: 55300000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych, konferencyjnych i transportowych na potrzeby organizacji międzynarodowych warsztatów "SNIPER" z Grupy ATLAS w dniach 27.10.2019 r. - 01.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04.10.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 195-474024 w dniu 09.10.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8929/details

Polska Policja