255/Cut/19/TJ/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

255/Cut/19/TJ/PMP

Termin składania ofert: 30.10.2019 godz. 10:00

CPV: 35321000-0

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup broni strzeleckiej w ramach czterech części

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 8.10.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 197-477878 w dniu 11.10.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/9007/details

Polska Policja