259/BF/19/KK/FBW - 2019 - Zamówienia publiczne

259/BF/19/KK/FBW

Termin składania ofert: 24.10.2019 godz. 09:00

CPV: 80533100-0

Wartość zamówienia:

Zakup usługi szkolenia informatycznego Link 2.x wraz z dodatkiem Money w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”

Polska Policja