260/Cut/19/AP - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.10.2019 godz. 09:30

CPV: 35815100-1

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa płyt balistycznych w ramach dwóch zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.10.2019 r. pod numerem 608610-N-2019

Polska Policja