265/Ctr/19/TJ/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

265/Ctr/19/TJ/PMP

Termin składania ofert: 28.10.2019 godz. 10:00

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa 25 szt. pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.10.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 199-483153 w dniu 15.10.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/9058/details

Polska Policja