264/BŁiI/19/ŁK/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

264/BŁiI/19/ŁK/PMP

Termin składania ofert: 23.10.2019 godz. 09:50

CPV: 30233141-1

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup półek dyskowych dla macierzy HPE MSA 2040

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.10.2019 r. pod numerem 610314-N-2019

Polska Policja