269/BF/19/AP - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.10.2019 godz. 09:50

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów antystresowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.10.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 206-503129 w dniu 24.10.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/9159/details

Polska Policja