267/BŁiI/19/MR - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 8.11.2019 godz. 09:50

CPV: 48210000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup licencji subskrypcyjnych rozwiązań security w CSD w ramach zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.10.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 207-504028 w dniu 25.10.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/9261/details

 

Polska Policja