270/BF/19/AK/FBW - 2019 - Zamówienia publiczne

270/BF/19/AK/FBW

Termin składania ofert: 06.11.2019 godz. 10:00

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usługi hotelarsko-gastronomicznej w ramach projektu nr PL/2018/PR/0063 pn. „Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 17.10.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 204-497725 w dniu 22.10.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/9163/details

Polska Policja