266/BF/19/ŁK - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 31.10.2019 godz. 09:50

CPV: 55300000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach 12-14.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.10.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 207-504812 w dniu 25.10.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/9372/details

Polska Policja