246/BF/19/KK - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.11.2019 godz. 09:00

CPV: 85121000-3; 85121270-6; 85130000-9; 85140000-2

Wartość zamówienia:

Realizacja w latach 2020 – 2022 usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Komendy Głównej Policji w podziale na trzy zadania.

Polska Policja