299/BF/19/MR/FBW - 2019 - Zamówienia publiczne

299/BF/19/MR/FBW

Termin składania ofert: 29.11.2019 godz. 09:50

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla 128 uczestników szkolenia. Zamówienie realizowane ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez BOA KGP”, projekt nr PL/2018/PR./0053

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.11.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 227-558044 w dniu 25.11.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/9963/details

Polska Policja