303/Cut/19/ESz/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

303/Cut/19/ESz/PMP

Termin składania ofert: 09.12.2019 godz. 10:00

CPV: 18925200-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa kabur i ładownic na magazynek (pojedynczych) do pistoletu samopowtarzalnego Beretta APX kal. 9x19 mm w ilości 6 132 kpl.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21.11.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 228-558956 w dniu 26.11.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/10067/details

Polska Policja