301/BŁiI/19/EZ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.12.2019 godz. 14:30

CPV: 32428000-9

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Modernizacja urządzeń Cisco ASA-5585-X o funkcjonalność FirePOWER Services poprzez zakup dedykowanych modułów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.11.2019 r. pod numerem 629160-N-2019

Polska Policja