308/BF/19/ŁK - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.12.2019 godz. 09:50

CPV: 30199750-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa bonów świątecznych w formie kart przedpłacowych (karty prepaid)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.11.2019 r. pod numerem 630237-N-2019

Polska Policja