307/BŁiI/19/ŁK/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

307/BŁiI/19/ŁK/PMP

Termin składania ofert: 13.12.2019 godz. 09:50

CPV: 38410000-2

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Modernizacja testerów radiokomunikacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27.11.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 232-569383 w dniu 02.12.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/10204/details

Polska Policja