20/Ckt/17/KK - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 24.03.2017 godz. 9:30

CPV: 18223200-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.03.2017 pod poz. 44373-2017