43/Ckt/17/UM - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 24.03.2017 godz. 9:00

CPV: 18930000-7

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa 140 sztuk worków marynarza

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.03.2017 pod poz. 44901-2017