76/BF/17/DG - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 24.04.2017 godz. 10:00

CPV: 55270000-3, 85312500-4

Wartość zamówienia:

Zakup turnusów szkoleniowo-kondycyjnych dla członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.