83/Ckt/17/KK - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 11.05.2017 godz. 09:30

CPV: 18223200-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa 220 szt. toreb transportowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.04.2017 pod poz. 72247-2017