133/BŁiI/17/KK - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 06.09.2017 godz. 09:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup usługi serwisu dla oprogramowania dedykowanego i baz danych systemu SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji) wraz z pulą osobogodzin na dodatkowe prace związane z modernizacją systemu SWOP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.07.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 140-287808