157/BF/17/KK - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 04.09.2017 godz. 12:30

CPV: 80510000-0

Wartość zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń informatycznych z podziałem na 3 zadania