194/BF/17/TJ/FBW - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 13.09.2017 godz. 10:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby międzynarodowego seminarium uzgodnieniowego, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu pn. "Obserwacja Transgraniczna" nr PL/2017/PR/0013