22/BF/18/EZ - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 01.03.2018 godz. 10:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby służbowej narady szkoleniowej organizowanej przez Biuro Łączności i Informatyki KGP