52/BF/18/KK - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 29.03.2018 godz. 11:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na Komendy Głównej Policji w ramach dwóch zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.03.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 057-126056