53/BF/18/JSz - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 06.04.2018 r. godz. 09:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w ramach 2 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.03.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 060-133340