60/Cut/18/TJ/FBW - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

60/Cut/18/TJ/FBW

Termin składania ofert: 10.05.2018 godz. 10:00

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa wielozadaniowych urządzeń do rejestracji sygnałów audio-wideo przy użyciu transmisji GSM wraz ze zdalnym dostępem do pobierania nagrań i lokalizacji GPS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 04.04.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 065-144341