109/Cut/18/EZ/FBW - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

109/Cut/18/EZ/FBW

Termin składania ofert: 19.06.2018 godz. 10:30

CPV: 34711200-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa systemu antydronowego do neutralizacji małych bezzałogowych statków powietrznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 18.05.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 099-218232 w dniu 23.05.2018 r.

zamówienie w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Polska Policja