104/BŁiI/18/DG/PMP - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

104/BŁiI/18/DG/PMP

Termin składania ofert: 02.07.2018 godz. 09:30

CPV: 30213100-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) poprzez zakup komputerów przenośnych w ramach umowy ramowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.05.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 098-223208 w dniu 25.05.2018 r.