160/BŁiI/18/RG/FBW - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

160/BŁiI/18/RG/FBW

Termin składania ofert: 20.07.2018 r. godz. 10:30

CPV: 357112000-8

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup 4 zestawów specjalistycznych wielofunkcyjnych telefonów specjalnych” w ramach projektu PL/2017/PR/0009 – Usprawnienie pracy zespołu negocjacyjnego w sytuacjach kryzysowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.06.2018 r. pod numerem 579209-N-2018