161/BŁiI/18/UM - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 06.07.2018 godz. 10:30

CPV: 72253200-5, 72212000-4

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup usługi świadczenia dla aplikacji AKU KCIK