184/BF/18/DG - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 05.07.2018 godz. 12:30

CPV: 55300000-3

Wartość zamówienia:

Wykonanie usług cateringowych w ramach 6 zadań