224/BŁiI/18/AK/PMP - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

224/BŁiI/18/AK/PMP

Termin składania ofert: 05.10.2018 godz. 09:30

CPV: 32550000-3, 32232000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na modernizację stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 159-364056 w dniu 21.08.2018 r.

Polska Policja