199/BŁiI/18/EJ/PMP - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

199/BŁiI/18/EJ/PMP

Termin składania ofert: 04.10.2018 godz. 09:30

CPV: 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM - umowa ramowa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 163-371976 w dniu 25.08.2018 r.

Polska Policja