257/BF/18/RG/FBW - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

257/BF/18/RG/FBW

Termin składania ofert: 29.10.2018 godz. 09:30

CPV: 80533100-0, 80511000-9

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup 31 szkoleń w ramach projektu realizowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. Modernizacja Platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS), w podziale na 9 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 03.10.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 191-432610

Polska Policja