194/BŁiI/18/AK - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 27.11.2018 godz. 09:30

CPV: 30213100-6, 30211000-1, 48710000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa sprzętu i licencji na potrzeby budowy Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 10.10.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 198-447394 w dniu 13.10.2018 r

Polska Policja