274/Cut/18/TJ/PMP - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

274/Cut/18/TJ/PMP

Termin składania ofert: 09.11.2018 godz. 10:00

CPV: 35815100-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.10.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 2024-464300 w dniu 23.10.2018 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/166455

ID postępowania: 166455

Polska Policja