285/BŁiI/18/MP - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 06.12.2018 godz. 11:00

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usługi Asysty Technicznej dla produktów firmy Oracle użytkowanych w systemach teleinformatycznych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.10.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 207-472845 w dniu 26.10.2018 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/167620

ID postępowania: 167620

Polska Policja