289/BŁiI/18/MR - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 16.11.2018 godz. 09:30

CPV: 31000000-6, 31422000-0, 31730000-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Modernizacja zasilania systemów telekomunikacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.10.2018 r. pod numerem 641536-N-2018

Polska Policja