248/Ctr/18/RG/PMP - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

248/Ctr/18/RG/PMP

Termin składania ofert: 18.12.2018 godz. 09:30

CPV: 34114200

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawy policyjnych pojazdów oznakowanych z segmentu C typu kombi w latach 2018 – 2019

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 06.11.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 214-490024 w dniu 07.11.2018 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/170534

ID postępowania: 170534

Polska Policja